top of page

Volwassenen

Adem/stem

 • Heesheid/verkeerd stemgebruik/stemmisbruik
   

 • Keelklachten
   

 • Verkeerde spreekademing
   

 • Ademproblemen

 • Hyperventileren
   

 • Globusgevoel
   

 • Stemklachten als gevolg van een spreekberoep
   

 • Stembandverlamming en/of beschadiging van de stembanden

Spraak

 • Articulatiestoornis
   

 • Schisis (lip-, kaak-, gehemelte spleet)
   

 • Stotteren/broddelen
  (snel en onduidelijk 'Rommelig' spreken)
   

 • Slissen
   

 • Onduidelijk/binnensmonds spreken

 • Kaakgeklemd spreken
   

 • Dysartrie
   

 • Monotoon spreken
   

 • Hoog spreektempo
   

 • Nasale spraak
   

 • (Verbale ontwikkelings)dyspraxie

Taal

 • Afasie

Mondgedrag

 • Open mondgedrag/mondademen/lage tongligging
   

 • Foutief slikken

 • Dysfagie

bottom of page