top of page

Kinderen

Mondgedrag

 • Open mondgedrag/mondademen/lage tongligging
   

 • Speen- /duim- /vingerzuigen

 • Foutief slikgedrag
   

 • Overmatig speekselverlies

Spraak

 • Articulatiestoornis
   

 • Schisis (lip-, kaak-, gehemelte spleet)
   

 • Stotteren/broddelen
  (snel en onduidelijk 'Rommelig' spreken)
   

 • Slissen
   

 • Onduidelijk/binnensmonds spreken
   

 • Kaakgeklemd spreken

 • Dysartrie
   

 • Monotoon spreken
   

 • Hoog spreektempo
   

 • Nasale spraak
   

 • (Verbale ontwikkelings)dyspraxie

Gehoor

 • Spreekt met luide stem
   

 • Reageert niet adequaat als het aangesproken wordt
   

 • Maakt (te) weining contact met de omgeving
   

 • Schrikt vaak
   

 • Luister- en/of concentratieproblemen

 • Komt dromerig over/lijkt afwezig te zijn
   

 • Heeft moeite met de auditieve vaardigheden
  (o.a. rijmen, hakken/plakken)
   

 • Heeft auditieve verwerkingsproblemen/reageert vertraagd op de omgeving
   

 • Heeft moeite met het aanleren van versjes/liedjes

Non verbale communicatie

 • Maakt geen of te weinig oogcontact
   

 • Er is geen of te weinig sprake van beurtwisseling

 • Imiteert de mimiek en/of bewegingen van
  de gesprekspartner niet of te weinig

   

 • Onvoldoende gebruik van non-verbale communicatie (bijv. lachen, wijzen, schudden met het hoofd, knikken met het hoofd)

Taal

 • Taalbegrip
  (het kind begrijpt onvoldoende wat er wordt gezegd)

   

 • Taalproductie
  (kan zich onvoldoende duidelijk maken naar anderen)

   

 • Heeft een te kleine woordenschat
   

 • Heeft een rommelige-, niet volledige-en/ of eenvoudige zinsbouw
   

 • Het taalgebruik is niet leeftijdsadequaat

 • Verhaalopbouw
   

 • Het kind past de morfologische regels onvoldoende toe (o.a. vergrotende/verkleinende trap, meervoudsvormen, verkleinwoorden, vervoeging van werkwoorden)
   

 • Het kind heeft woordvindingsproblemen
   

 • Meertaligheid NT2
   

 • Afasie

Adem/stem

 • Heesheid/verkeerd stemgebruik/stemmisbruik
   

 • Keelklachten
   

 • Verkeerde spreekademing
   

 • Ademproblemen

 • Hyperventileren
   

 • Globusgevoel
   

 • Stembandverlamming/beschadiging

bottom of page